คอร์สแนะนำ

 • การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
  3.9

  การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  39 นาที

  399 บาท

 • การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
  5.0

  การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  24 นาที

  399 บาท

 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJSA
  4.0

  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยJSA

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  20 นาที

  399 บาท

 • KYTการฝึกหยั่งรู้ระวังภัย
  4.0

  KYTการฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  32 นาที

  399 บาท

 • กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงานด้วย CCCF
  4.1

  กิจกรรมการค้นหาอันตรายในการทำงานด้วย CCCF

  ชุติเนตร บัวเผื่อน
  22 นาที

  ฟรี

 • กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและ เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ
  5.0

  กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและ เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 49 นาที

  1,500 บาท

 • ฝ่าวิกฤต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
  5.0

  ฝ่าวิกฤต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  41 นาที

  599 บาท

 • พัฒนาตัวเองสู่สุดยอดหัวหน้างานการผลิต 2020
  5.0

  พัฒนาตัวเองสู่สุดยอดหัวหน้างานการผลิต 2020

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  49 นาที

  599 บาท

 • เรื่องรอบรู้ในการบริหารการผลิต
  5.0

  เรื่องรอบรู้ในการบริหารการผลิต

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  40 นาที

  599 บาท

 • การเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 14001 : 45001
  5.0

  การเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 14001 : 45001

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 37 นาที

  ฟรี


คอร์สยอดนิยม

 • อัปเดตการวางแผนพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน
  5.0

  อัปเดตการวางแผนพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 14 นาที

  399 บาท

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล็อกสวิตซ์และติดป้าย (LOCK OUT TAG OUT)
  4.0

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการล็อกสวิตซ์และติดป้าย (LOCK OUT TAG OUT)

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  19 นาที
  ฟรี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง
  5.0

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  39 นาที
  ฟรี
 • ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรหลังสถานการณ์โควิด
  5.0

  ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรหลังสถานการณ์โควิด

  นิคม อ่อนละมัย
  2 ชม. 30 นาที
  ฟรี
 • การจัดทำ JD To Smart JD 2022
  5.0

  การจัดทำ JD To Smart JD 2022

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 32 นาที

  399 บาท

 • กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Development)
  5.0

  กระบวนการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning Development)

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 25 นาที

  399 บาท

 • 7 เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อชีวิตก้าวหน้าและมีความสุข
  5.0

  7 เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อชีวิตก้าวหน้าและมีความสุข

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 20 นาที

  399 บาท

 • แนวทางปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายด้วย JSA
  3.0

  แนวทางปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายด้วย JSA

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 52 นาที

  399 บาท

 • การเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 14001 : 45001
  5.0

  การเตรียมพร้อมสู่การขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001 14001 : 45001

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 37 นาที
  ฟรี
 • Zero Defect ด้วย Pokayoke (สุดยอดเครื่องมือป้องกัน การเกิดปัญหาคุณภาพและการจัดการ)
  5.0

  Zero Defect ด้วย Pokayoke (สุดยอดเครื่องมือป้องกัน การเกิดปัญหาคุณภาพและการจัดการ)

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  26 นาที
  ฟรี
 • KYTการฝึกหยั่งรู้ระวังภัย
  4.0

  KYTการฝึกหยั่งรู้ระวังภัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  32 นาที

  399 บาท

 • การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
  3.9

  การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  39 นาที

  399 บาท


คอร์สล่าสุด

 • อัปเดตกฏหมายปั้นจั่น 2564
  4.0

  อัปเดตกฏหมายปั้นจั่น 2564

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 18 นาที

  399 บาท

 • Lean your life and your work
  5.0

  Lean your life and your work

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  58 นาที

  399 บาท

 • คปภ.ไฟฟ้า
  5.0

  คปภ.ไฟฟ้า

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 32 นาที

  399 บาท

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย คปภ.ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ
  5.0

  การปฏิบัติตามกฎหมาย คปภ.ไฟฟ้า ตามกฎกระทรวงฯ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  1 ชม. 32 นาที

  399 บาท

 • เทคนิคการทำงานด้าน HR มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ
  5.0

  เทคนิคการทำงานด้าน HR มือใหม่ เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 13 นาที

  399 บาท

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไฟฟ้า
  5.0

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานไฟฟ้า

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  15 นาที
  ฟรี
 • อัปเดตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน
  5.0

  อัปเดตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 0 นาที

  399 บาท

 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานกับไฟฟ้า
  5.0

  การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงานกับไฟฟ้า

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 0 นาที

  399 บาท

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE
  5.0

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  13 นาที
  ฟรี
 • อัปเดตการวางแผนพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน
  5.0

  อัปเดตการวางแผนพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอย่างยั่งยืน

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 ชม. 14 นาที

  399 บาท

 • ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 5WHY
  5.0

  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 5WHY

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  17 นาที
  ฟรี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง วันหยุดและวันลาต่างๆ
  5.0

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง วันหยุดและวันลาต่างๆ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  38 นาที
  ฟรีเลือกเรียน คอร์สออนไลน์ ที่เหมาะกับคุณที่สุด

คอร์สออนไลน์ HR
ทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร

การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี (HRM) และ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรต้องการ (HRD)

คอร์สอบรม การเพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิต

ความสำเร็จด้านการผลิต วิเคราะห์ปัจจัยในเรื่อง ต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ตามหลัก 4M ให้เป็นประโยชน์กับการบริหารงานในการผลิต และส่วนบริหารองค์กร

คอร์สการบริหารงานคุณภาพ ISO
การบริหารงานคุณภาพ ISO

การอบรม ISO เรียนรู้ภาพรวมของกระบวนการทำงานที่เป็นแบบแผน เรียนรู้ถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ การลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ

จป.วิชาชีพ
จป.ออนไลน์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เรียนรู้ วิชาชีพ จป. ทั้งหน้าที่ บทบาท การปฏิบัติอย่างปลอดภัย พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายความปลอดภัยให้ถูกต้อง